Prima paginaPolitica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și politica privind cookie-urile stabilesc termenii și condițiile în care societatea MMV RAIL ROMÂNIA S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. George Coşbuc, nr.11, ap.2, jud. Cluj, în calitate de operator de date cu caracter personal, procesează și prelucrează datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați site-ul nostru web şi toate funcţionalităţile puse la dispoziţie de compania noastră prin intermediul acestuia.

Când utilizați site-ul mmvrailromania.ro, de fiecare dată când ne furnizați sau este necesar să accesăm orice fel de informații care, datorită caracteristicilor lor, ne permit să vă identificăm, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon, (date cu caracter personal), fie că se realizează în scopuri de navigare pe site-ul nostru web, prezentare a produselor noastre, ofertare a serviciilor/produselor pe care le comercializăm, sau chiar înregistrarea unor sugestii/reclamaţii venite din partea utilizatorilor site-ului nostru, vi se va aplica această Politică de confidențialitate.

Site-ul nostru utilizează informaţia stocată, şi anume detaliile furnizate de dumneavoastră în utilizarea funcţionalităţilor pe care acesta le pune la dispoziţia dumneavoastră, în scopul de a facilita accesul la acest site, de a îmbunătăţi produsele şi serviciile pe care le comercializăm şi pentru a vă informa cu privire la ultimele produse şi servicii de care sunteţi interesat.

Dacă aveţi întrebări, sugestii şi/sau critici/reclamaţii legate de protecţia datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la:

MMV RAIL ROMÂNIA S.A.,

Sediu:Cluj-Napoca, str. George Coşbuc, nr.11, ap.2, jud. Cluj, ROMÂNIA

Sau la adresa de e-mail:

office@mmvrail.ro 

 Care sunt tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrează compania noastră prin intermediul site-ului pus la dispoziţia dumneavoastră? Care sunt scopurile specifice ale acestor prelucrări de date cu caracter personal?

1.1. Date furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră în calitate de utilizatori ai site-ului, şi anume : date de contact, precum nume şi prenume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu, număr de telefon.  

1.2. Date colectate în mod automat, cookie-uri şi tehnologii similare:

Atunci când vizitaţi un site web dezvăluiţi anumite informaţii despre dumneavoastră, ca adresa IP, ora vizitei, locul de unde s-a realizat accesarea site-ului. În scopul de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noştri, site-ul poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea şi urmărirea preferinţelor dumneavoastră. Spre exemplu, putem folosi cookie-uri pentru a vă putea furniza informaţii şi servicii bazate pe preferinţele pe care vi le-aţi exprimat în vizitele dumnevoastră anterioare pe site. Mai multe detalii găsiţi în secţiunea dedicată Politicii de cookie-uri.

În cazul utilizării pur informative a website-ului nostru, noi colectăm şi prelucrăm doar datele personale pe care browser-ul şi furnizorul dumneavoastră de internet le transmit către serverul nostru. Acestea sunt date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa website-ul nostru şi pentru a vă putea garanta stabilitatea şi securitatea, precum adresele de IP, data şi ora accesării, conținutul cererii de accesare adică site-urile și fișierele pe care le-ați accesat, situația accesului/ cod status HTML, diferența de fus orar față de ora meridianului Greenwich (GMT), cantitatea de date transmisă în cadrul fiecărei sesiuni, informații despre sistemul de operare/ datele browser-ului (sistem de operare, interfață, browser, limba şi versiunea browser-ului).

 

1.3. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?

 • Pentru a răspunde la mesaje, reclamaţii şi solicitări de oferte, pe care ni le trimiteţi, respectiv pentru a procesa cele enumerate
 • Pentru a vă putea comunica informaţii importante, în legătură cu serviciile şi produsele pe care le comercializăm
 • Pentru a vă putea invita la evenimente, cum ar fi târguri, evenimente publice
 • Pentru iniţierea şi desfăşurarea unei relaţii de afaceri

În măsura în care, după citirea prezentei politici, nu veți dori să ne furnizați anumite informații obligatorii, se poate ajunge în situația în care nu vă veți putea  utiliza anumite funcții sau servicii disponibile pe site-ul nostru. De exemplu pentru a putea formula o cerere de ofertă sau pentru a înregistra o sugestie, un comentariu, o reclamaţie este necesar să completaţi anumite/toate câmpurile formularului pus la dispoziţia dumneavoastră. În măsura în care refuzaţi furnizarea datelor cu caracter personal solicitate, MMV RAIL ROMÂNIA S.A. îşi rezervă dreptul de a nu vă oferi acces la respectivele funcţii ale site-ului.

1.3.1. Abonare newsletter:

MMV RAIL ROMÂNIA S.A. poate comunica în temeiul consimţământului dumneavoastră prealabill exprimat, oferte privind produsele şi serviciile comercializate, invitaţii la evenimente şi târguri organizate, orice alte informaţii utile şi importante în legătură cu serviciile şi produsele comercializate.

Expedierea către dumneavoastră a unor oferte/invitaţii/informaţii se poate realiza numai după exprimarea prealabilă de către dumneavoastră a consimţământului în acest sens prin accesarea rubricii ,, Abonare la newsletter”  prin completarea câmpurilor prevăzute în secţiune/prin bifarea unei bife.

Vă puteţi retrage oricând acordul prin accesarea butonului ,,Dezabonare newsletter”, retragerea consimţământului având efecte numai pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii acordului fiind valabilă.

 1. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal:

Temeiul legal pentru colectarea şi procesarea datelor cu caracter personal depinde de contextul specific în care sunt colectate.

De regulă, MMV RAIL ROMÂNIA S.A. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza consimţământului exprimat în acest sens,  (art. 6, par. 1, lit. a din regulamentul european privind prelucrarea datelor cu caracter personal – RGPD), dacă are nevoie de date cu caracter personal pentru îndeplinirea unui contract încheiat cu dumneavoastră sau dacă respectivele date cu caracter personal colectate sunt necesare în vederea utilizării anumitor funcţionalităţi puse la dispoziţie prin intermediul site-ului nostru. (art. 6, par. 1, lit. b din RGPD).

În unele cazuri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care se referă la noi (art. 6, par. 1, lit. c din RGPD), cum ar fi obligaţiile legale de păstrare a datelor, sau pentru protejarea intereselor dumneavoastră esenţiale sau a intereselor esenţiale ale unei alte persoane (art. 6, par. 1, lit. d din RGPD).

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza altor interese, nemenţionate mai sus (sau interesele terţilor), vă vom informa despre aceste interese întemeiate la momentul oportun.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de utilizator al site-ului MMV RAIL ROMÂNIA S.A.: 

MMV RAIL ROMÂNIA S.A., în calitate de operator de date cu caracter personal se angajează să respecte confidențialitatea datelor colectate și să vă garanteze că vă puteți exercita drepturile. Vă puteți exercita dreptul de a fi informat, de a accesa, de a rectifica, de a anula datele personale, de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail office@mmvril.ro

3.1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate:

Utilizatorul site-ului MMV RAIL ROMÂNIA S.A. are dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare  că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc şi, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective şi la următoarele informaţii: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate acolo unde este cazul, perioada pentru care se preconizează că respectivele date cu caracter personal vor fi stocate acolo unde este posibil, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la utilizator, orice informaţii disponibile privind sursa acestora şi cu privire la care MMV RAIL ROMÂNIA S.A. deţine informaţii.

3.2. Dreptul la rectificare:

Utilizatorul are dreptul de a obţine din partea MMV RAIL ROMÂNIA S.A. fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care datele cu caracter personal au fost prelucrate, utilizatorul are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

3.3. Dreptul la restricţionarea prelucrării

Utilizatorul are dreptul de a obţine din partea MMV RAIL ROMÂNIA S.A. restricţionarea prelucrării în cazul în care:

  • exactitatea datelor cu caracter personal este contestată, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor respective.
  • prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ştergerii datelor colectate, solicitând în schimb restricţionarea utilizării acestora.
  • în cazul în care MMV RAIL ROMÂNIA S.A. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării dar utilizatorul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă,

 

 • utilizatorul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale utilizatorului

 

3.4. Dreptul la opoziţie 

În orice moment utilizatorul are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal. MMV RAIL ROMÂNIA S.A. nu mai prelucrează de la acel moment datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care MMV RAIL ROMÂNIA S.A. demonstrează că are motive temeinice, legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate, fie că este vorba despre apărarea unui interes legitim sau drept al său, fie că este vorba despre o obligaţie legală care impune prelucrarea datelor cu caracter personal în continuare.

3.5. Dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Utilizatorul are dreptul de a obţine din partea operatorului MMV RAIL ROMÂNIA S.A. ştergerea datelor cu caracter personal care îl privesc , fără întârzieri nejustificate. Operatorul Rovinete.ro  îşi asumă obligaţia de a şterge respectivele date cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care prelucrarea nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost furnizate/colectate (exceptând situaţia în care există o obligaţie legală care impune prelucrarea datelor cu caracter personal în continuare); utilizatorul şi-a retras consimţământul pe baza căruia prelucrarea a avut loc; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului sub incidenţa căruia se află acesta.

3.6. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere 

Dacă utilizatorul este de părere că MMV RAIL ROMÂNIA S.A. prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, acesta ne poate contacta. De asemenea, utilizatorii au dreptul de a adresa o plângere autorităţii de supraveghere competente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

 1. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de MMV RAIL ROMÂNIA S.A. : 

În măsura permisă de lege împărtășim informațiile cu caracter personal cu companiile din cadrul grupului nostru și cu furnizorii externi de servicii:

 • Companiile grupului – pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și în scopuri de raportare;
 • Partenerii de vânzări și furnizorii de servicii – pentru o abordare țintită, încheierea și derularea contractului precum şi pentru facturare
 • Furnizorul de servici IT – pentru a ne menține infrastructura IT
 • Autoritățile publice – în cazurile justificate (de ex. agenții de asigurări sociale, autorități fiscale, poliție, autorități de supraveghere)

 

 1. Politica de cookie-uri:

Cookie-urile reprezintă o parte esențială a funcționării site-ului nostru web. Scopul principal al cookie-urilor noastre este de a vă îmbunătăți experiența de navigare. Informațiile colectate de fișierele cookie ne permit, de asemenea, să îmbunătățim site-ul web prin estimarea numerelor și tiparelor de utilizare, adecvarea site-ului web la interesele individuale ale utilizatorilor, căutări mai rapide etc. În unele cazuri, dacă am obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră informat, este posibil să folosim cookie-uri, tag-uri sau alte dispozitive similare pentru a obține informații care ne permit să vă prezentăm, fie de pe site-ul nostru web propriu, fie de pe site-uri web terțe sau prin orice alt mijloc, publicitate pe baza analizei obiceiurilor dumneavoastră de navigare.

Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal(GDPR)